When

01/10/2022 - 02/10/2022    
The whole day

Where

Marinebasis Zeebrugge
Graaf Jansdijk 1 , Zeebrugge, 8380

Wie we zijn
“Navy TECHNOFest 2022”: De Marine en zijn partners bouwen de basis om tot een waar festivalterrein
De driehoek Oostende – Zeebrugge – Brugge en bij uitbreiding West- en Oost-Vlaanderen wordt binnenkort de hub van (West-)Europa voor wat betreft de drone technologie en ontwikkeling. Dronefabrieken, opleidingsscholen en campussen van hogescholen en universiteiten worden op deze locaties opgericht om deze technologie verder uit te bouwen en te ontwikkelen.
Om hier alvast op te anticiperen en een jaarlijks recurrent gerenommeerd event te creëren, zet de Marine samen met zijn partners nu al voor de derde editie volop in op de nieuwste technologieën betreffende de inzet van drones (onderwater-, oppervlakte- en luchtdrones) in het maritieme milieu.
Waar we voor staan
De meest innovatieve robotgestuurde oplossingen voor het ruimen van springtuigen op zee zullen in de komende jaren geïntegreerd worden aan boord van de toekomstige vaartuigen en worden nu reeds aan het grote publiek voorgesteld. Om alles nog sensationeler en aantrekkelijker te maken wordt tijdens het volledige weekend de basis opengesteld in een heuse festivalstijl: concerten, DJ sets, dynamische demonstraties, dronecompetities en foodtrucks.
We denken uiteraard ook aan onze ecologische voetafdruk en gaan een zonnepanelenpark opzetten om zo een groot deel van onze energiebehoefte duurzaam te genereren. Kortom alles om jullie een onvergetelijke beleving aan te bieden. We gaan deze editie nog meer inzetten op totaalbeleving voor de bezoeker met vele interactieve podia.
Wat we doen
De basis wordt onderverdeeld in een Main Stage A.K.A. “Techno Village” (de enorme scheepsloods) en vier andere podia waar onze hoogtechnologische partners het beste van zichzelf zullen demonstreren en aanbieden:
• The Pitt
• DEMO(n)Ville
• DRONEVillage
• P.O.N.R. (Point Of No Return)
Wat je zeker niet mag missen
Een kleine greep in de standen die zullen vertegenwoordigd zijn:
• Virtuele schietstand
• Game development set up
• Initiaties dronevliegen, droneraces
• Rondleidingen aan boord van marineschepen
• Concerten en DJ sets
• Wedstrijden gevechtszwemmen door/voor de bezoekers

Langskomen is dus de boodschap, anders mis je het drone-, gaming-, VR-, AR- en cyberfeestje van het jaar!!
Als je interesse hebt in techniek, laat ons dat bij de ingang zeker weten, zo krijg je een speciaal polsbandje dat je recht geeft op een full VVIP behandeling. Hetzelfde geldt ook indien je interesse hebt voor een initiatie gevechtszwemmen.

Met vriendelijke groeten,
Cordialement,

Luitenant-ter-zee eerste klasse VOGELS Olivier

Qui nous sommes « Navy TECHNOFest 2022 » :
La Marine et ses partenaires transforment la base en véritable site de festival Le triangle Ostende – Zeebrugge – Bruges et par extension la Flandre occidentale et orientale deviendra bientôt la plaque tournante de l’Europe (occidentale) en termes de technologie et de développement des drones. Des usines de drones, des écoles de formation et des campus de collèges et d’universités sont en cours d’établissement à ces endroits pour étendre et développer davantage cette technologie. Afin d’anticiper cela et de créer un événement annuel, récurrent et reconnu, la Marine et ses partenaires investissent déjà pleinement dans les dernières technologies concernant le déploiement des drones (drones sous-marins, de surface et aériens) en milieu maritime.
Où nous défendons
Les solutions robotiques les plus innovantes pour le déminage des explosifs en mer seront intégrées à bord des futurs navires dans les années à venir et sont déjà présentées au grand public. Pour rendre le tout encore plus sensationnel et attractif, la base sera ouverte durant tout le week-end dans un véritable esprit festival : concerts, DJ sets, démonstrations dynamiques, concours de drones et food trucks. Nous pensons bien sûr aussi à notre empreinte écologique et allons mettre en place un parc de panneaux solaires afin de générer durablement une grande partie de nos besoins énergétiques. Bref, tout pour vous offrir une expérience inoubliable. Cette édition, nous nous concentrerons encore plus sur une expérience totale pour le visiteur avec de nombreuses scènes interactives.
Ce que nous faisons
La base est divisée en une scène principale A.K.A. « Techno Village » (l’immense hangar à bateaux) et quatre autres scènes où nos partenaires high-tech feront la démonstration et offriront le meilleur d’eux-mêmes :
· Le Pitt DÉMO(n)Ville VILLAGE DES DRONES
· P.O.N.R. (Point de non retour) Ce qu’il ne faut pas manquer
Une petite sélection des postes qui seront représentés :
· Champ de tir virtuel
· Mise en place du développement du jeu Initiations au pilotage de drones, courses de drones Visites guidées à bord de navires militaires
· Concerts et DJ sets Compétitions de natation de combat par/pour les visiteurs
· Alors passez est le message, sinon vous allez rater la soirée drone, gaming, VR, AR et cyber de l’année !!
Si vous êtes intéressé par la technologie, faites-le nous savoir à l’entrée, vous recevrez donc un bracelet spécial qui vous donnera droit à un traitement VVIP complet. Il en va de même si vous êtes intéressé par une initiation à la natation de combat.

Cordialement,
Lieutenant de vaisseaux première classe Olivier Vogels