When

04/10/2022    
20:00 - 20:15

Where

Zetel KBZ
Brouwersvliet 19-21, Antwerpen, 2000

Gevolgd door themavergadering: Het Belgisch Scheepvaartwetboek met Prof. Van Hooydonk.
Suivi d’une réunion à thème : Le code belge de la Navigation avec le Prof. Van Hooydonk.